Ban hành Hướng dẫn kỹ thuật sửa chữa mặt đường bê tông nhựa trên các tuyến quốc lộ đang khai thác

Theo đó, Hướng dẫn quy định nội dung công việc, thời điểm thực hiện, giải pháp kỹ thuật và công nghệ sửa chữa các loại hư hỏng có thể xuất hiện trên mặt đường bê tông nhựa nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn và êm thuận trên các tuyến quốc lộ đang khai thác.

Hướng dẫn lưu ý, khi sửa chữa mặt đường bê tông nhựa trên đường cao tốc, đường tỉnh, đường huyện... có thể tham khảo các giải pháp kỹ thuật và công nghệ sửa chữa các loại hư hỏng tương tự trong Hướng dẫn. 

Nội dung chi tiết Hướng dẫn xem tại đây.

Số lượt truy cập:

Số người đang online: